Selamat Datang

AKPER INSADA SOLO

Sugeng Rawuhipun,

Dumateng Sederek sedaya kawula haturaken sugeng rawuhipun dateng  web site  AKPER INSAN HUSADA SURAKARTA, Mugi situs meniko saged nyaosi seserepan, ilmu saha menopo kemawon ingkang panjenengan sami betahaken.

Mugi Situs AKPER INSAN HUSADA SURAKARTA saged nambahi wawasan penjenengan ngingingi kawontenan AKPER INSAN HUSADA SURAKARTA

Mbok bilih pajenengan nggadahi urun rembak, pitakenenan lan punapa kemawon ingkang wonten pagepokkanipun kaliyan perawat, akper lan sanes-sanesipun, panjenegan saged nyerat dipun kitunaken dateng email : akper.insada@gmail.com utawi langsung telepon wonten nomer (0271) 852073.

Selamat Datang, Salam sejahtera bagi kita semua.

Terima kasih atas kunjungan Saudara/i di situs AKPER INSAN HUSADA SURAKARTA,

Semoga saudara/i mendapatkan manfaat dan informasi yang dibutuhkan di situs ini.

SELAMAT DATANG DI AKADEMI KEPERAWATAN INSAN HUSADA SURAKARTA.
kami berharap bisa membantu anda untuk lebih mengenal akademi keperawatan insan husada surakarta.
silahkan kunjungi halaman website kami, juga artikel maupun informasi manarik tentang kampus kami dan artikel keperawatan lainnya.
Salam

WELCOME TO NURSING ACADEMY INSAN HUSADA SURAKARTA.
We hope to help you to get to know the nursing academy of insan husada surakarta.
please visit our website page, also articles and interesting information about our campus and other nursing articles.
Regards

 

Bagi saudara/i yang menginginkan informasi tentang AKPER Insan Husada Surakarta bisa mengirimkan

email ke

akper.insada@gmail.com

telepon ke

(0271) 85 20 73

WHATTSAPP : 0888-6704-218

 

Jangan lupa untuk mampir lagi. Terima Kasih

Powered by WordPress and MasterTemplate